Tietosuojakäytäntö

Tämä sopimus määrittää materiaalien ja palveluiden käyttöehdot www.armytek.fi sivuston käyttäjille. (jäljempänä "Sivusto"). .

1. Yleiset käyttöehdot

1.1. Sivuston materiaalien ja palveluiden käyttö on säännelty nykyisen lainsäädännön mukaisesti.

1.2 Käyttämällä sivustoa hyväksyt tietosuojakäytännön

1.3 Sivuston hallinnalla on milloin tahansa oikeus muuttaa yksipuolisesti tämän sopimuksen ehtoja. Muutokset tulevat voimaan 3 (kolmen) päivän kuluttua uuden sopimuksen valmistuttua. Jos käyttäjä on eri mieltä tehdyistä muutoksista, hänen tulee kieltäytyä käyttämästä sivustoa, lopettaa sivuston materiaalien ja palveluiden käyttö

2. Käyttäjän velvollisuudet

2.1. Käyttäjä sitoutuu olemaan rikkomatta Suomen lakia, tai kansainvälisen lain sääntöjä. Mukaan lukien tekijänoikeuksia tai teollisoikeutta, sekä kaikkia toimia, jotka johtavat tai voivat johtaa sivuston palveluiden normaalin toiminnan häiritsemiseen.

2.2. Sivuston materiaalien käyttö ilman oikeudenhaltijoiden suostumusta ei ole sallittua. Sivuston materiaalien laillista käyttöä varten on välttämätöntä tehdä lisenssisopimus (lisenssien hankkiminen) oikeuksien haltijoilta.

2.3 Vedoten sivuston materiaaleihin, sisältäen suojatut tekijänoikeudet, linkki sivustoon vaaditaan

2.4. Sivuston käyttäjän kommentit ja muut merkinnät eivät saa olla ristiriidassa lain vaatimusten ja yleisesti hyväksyttyjen normien kanssa.

2.5 Palveluntarjoaja ei valvo tai tarkista ulkopuolisten Internet-sivustojen sisältöä, eikä Palveluntarjoaja vastaa kyseisten Internet-sivustojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta.

2.6 Käyttäjä hyväksyy, että palveluntarjoaja ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta tai taloudellisesta menetyksestä ei ole vastuussa käyttäjään liittyvissä tappioissa, jotka liittyvät sivun sisältöön, tekijänoikeuksien rekisteröintiin, rekisteröinnin informaatioon, tuotteisiin tai palveluihin .

2.7 Käyttäjä hyväksyy sivuston ehdot, että kaikkea sivuston materiaalia tai palveluita voidaan käyttää hyväksi markkinoinnissa. Käyttäjä hyväksyy, että sivuston ylläpitäjä ei ole vastuussa tai velvollinen mainontaan liittyvissä asioissa.

3. Muut ehdot

3.1 Kaikki mahdolliset tämän sopimuksen mukaiset tai niihin liittyvät riidat ratkaistaan sovellettavan lain mukaisesti.

3.2 Sopimuksessa ei voida ymmärtää mitään käyttäjän ja sivuston ylläpidon välillä olevia kumppanuus suhteita,henkilökohtaisia palkkausmenetelmiä tai muita suhteita, joita sopimuksessa ei nimenomaisesti määrätä

3.3 Sopimuksen määräyksen tunnustaminen tuomioistuimella pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi ei merkitse sopimuksen muiden määräysten mitättömyyttä.

3.4 Mikäli sopimuksen sääntöjä on rikottu voi sivuston ylläpito ryhtyä myöhemmin asianmukaisiin toimiin etujensa puolustamiseksi ja tekijänoikeuksien suojaamiseksi

Käyttäjä vahvistaa, että hän tuntee tämän sopimuksen kaikki kohdat ja hyväksyy ne varmasti.